Ιατρείο

Hρεμία, φιλικότητα & καλαισθησία

Σ' ένα χώρο αφιερωμένο στην υγεία και στην ομορφιά, θελήσαμε να συνδυάσουμε το απέριττο ύφος και την καλαισθησία, με την ηρεμία και τη φιλικότητα.

Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς υπερβολές και διακοσμητικές εντάσεις που να αναδεικνύει την αντίληψή μας περί τους επιστημονικού μας αντικειμένου.